Ybbstaler Alpen Wintercard, © Ludwig Fahrnberger
Skigenuss am Hochkar, © Martin Fülöp
Das sind wir..., © Schelberger Fotografie